Brandfarliga arbeten (Heta arbeten)

Brandfarliga arbeten (Heta arbeten) är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnista

Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. De som utför Heta Arbeten kallas heta arbetare. Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade.
En tillståndsansvarig är den som ger heta arbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då heta arbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

Vem är kursen för?

Tillståndsansvarig, Heta arbetaren och Brandvakten
Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför eller ansvarar för Heta Arbeten.

Försäkringskrav

Sedan 1991 ställer försäkringsbranschen krav på att alla som arbetar med Heta Arbeten har utbildning och aktuellt certifikat.

Dokumentation – certifikat Brandfarliga arbeten (Heta Arbeten)

Efter genomförd utbildning med godkända prov får deltagare utbildningsbevis från Brandskyddsföreningen, ett certifikat för Heta Arbeten som är giltigt i fem år.

Kursinnehåll

  • Allmänt om brandfarliga Brandfarliga (Heta Arbeten)
  • Säkerhetsregler
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandkunskap, brandsläckning & släckutrustning
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad.

Förkunskaper

Inga övriga förkunskaper krävs.

heta-arbeten

2300 kr
per kursdeltagare för lärarledd kurs

error: Alert: Innehållet är skyddat!!