Liftutbildning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett certifikat för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Vem är kursen för?

Vår utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med liftar, exempelvis Saxlift, Skylift och Bomlift m.m. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Vad säger lagstiftningen

Den här kursen följer den internationella standarden, översatt till den svenska
SS-ISO 18878:2013. Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagaren ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid.

Förkunskaper

Deltagaren måste ha fyllt 18 år. Inga övriga förkunskaper krävs.

Ur kursinnehållet

  • Olycksstatistik
  • Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
  • Stabilitet
  • Konstruktion & uppbyggnad
  • Fallskydd
  • Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
  • Säkert handhavande
  • Säkerhetsfunktioner på liften
  • Daglig tillsyn
liftar

1800 kr
per kursdeltagare för lärarledd

1400 kr
per kursdeltagare för webbkurs

Vi har kurser på flera språk och enligt ök.

flaggor
error: Alert: Innehållet är skyddat!!