PCB sanering

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB-haltiga material.

För vem?
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av byggnad eller del av byggnad som innehåller PCB haltiga material.

Kursinnehåll

• Var finner man PCB?

• Praktiskt arbete

• Vad är PCB?

• Slussbyggnad, inbyggnad, yttre sanering

• Risker och spridning

• Inre sanering, eftersanering, kontroll

• Hälsoeffekter-mätning, destruktion och avetablering

• Lagstiftning

• Provtagningsteknik

• Kartläggning

• Personlig skyddsutrustning

Kursintyg och omfattning

*  Kursen hålls under 1 dag och efter godkänt skriftligt prov erhålls intyg om genomförd kurs.

PCB sanering

Vi har kurser på flera språk och enligt ök.

flaggor
error: Alert: Innehållet är skyddat!!