SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretagens) och branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Bokning av kursplats görs per e-post eller bokningsfunktionen på hemsidan under flik Bokning, och där vill vi ha Faktureringsuppgifter samt namn och personnummer på deltagaren.

• Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

• Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.

• Vid avbokning 14 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.

• Vid avbokning 7 dagar  före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.

• Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas till oss via e-post.

• Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

• Vi fakturerar kursavgiften före kursstart och fakturan skickas med bokningsbekräftelsen, betalningsfristen är 30 dagar.

• Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

• Vi genomför våra kurser på svenska, övriga språk enligt ök. Att medtaga egen tolk är inte ok, endast företagsanpassat

• Vid sen ankomst så har utbildaren rätt att neka kursdeltagare att delta, då denne ej kommer att klara kursen. Obs kursavgiften debiteras oavsett

 

 

error: Alert: Innehållet är skyddat!!