Personuppgiftspolicy

Instruktörerna i Norden AB org.nr. 556993-9779, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter.

Grundläggande principer

Instruktörerna i Norden AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig, redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker när du som kund lämnar dina uppgifter till oss i samband köp av tjänst/vara eller liknande.

När sker behandling av personuppgifter?

Instruktörerna i Norden AB behandlar dina personuppgifter när du
• Anmäler dig till att delta på våra seminarier
• Anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
• Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
• Söker kontakt med oss i övrigt
• Samband köp av tjänst/vara

Samtycke

Genom att använda Instruktörerna i Norden AB varor och tjänster godkänner du denna Personuppgiftspolicy, Instruktörerna i Norden AB kan komma att ändra och/ eller uppdatera Personuppgiftspolicyn och eftersom sådana ändringar inte meddelas på annat sätt än genom de nya villkorens publicering på våra webbplatser så rekommenderar vi att du regelbundet tar del av dessa.

När det enligt lag krävs att ditt samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter, eller för vissa former av behandling, så kommer sådant särskilt samtycke att inhämtas från dig t.ex. vid köp av tjänst genom att du accepterar avtalsvillkoren. innan personuppgifterna behandlas.

Registrerade uppgifter

De uppgifter som du väljer att lämna är de uppgifter som registreras.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Instruktörerna i Norden AB samlar in personuppgifter när du beställer produkter, andra varor och tjänster, per telefon eller brev. De personuppgifter som du lämnar registreras då i våra register och används bl.a. för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal.

När du vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Instruktörerna i Norden AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till underleverantörer, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vid beställningar kommer den information som antecknas i registret inte lämnas ut till utomstående. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in, om det inte särskilt föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkter, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Instruktörerna i Norden AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Cookies

Cookies används för att samla in data och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen. Du kan genom din webbläsare se dina inställningar för just cookies och kan även med knappen i botten för "Cookies & GDPR" under "Inställningar" komma åt dessa för din webbläsare.

Vill du läsa mer om cookies kan gå till Wiki för Webbkakor - Klicka här.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Instruktörerna i Norden AB. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till personuppgiftsombudet på adressen nedan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit Instruktörerna i Norden AB

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande, kan du vända dig till vår Kundservice.

 
Instruktörerna i Norden AB, Nynäsvägen 299, 12234 Enskede, www.instruktorerna.se, info (a) instruktorerna.se

error: Alert: Innehållet är skyddat!!