Asbest – Allmän Utbildning

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?
- Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Delar av kursinnehåll:

• Kunskap gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är och var asbest kan finnas.

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Kunskap om olika arbetsmetoder.

• Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.

• Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder.

• Nödfallsåtgärder

• Medicinska kontroller

Kursintyg och omfattning

*  Kursen hålls under 1 dag och efter godkänt skriftligt prov erhålls ett Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

 

Asbestsanering – Särskild Utbildning, Anpassad Längd

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

För vem?
- Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Delar av kursinnehåll:

• Kunskap om gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Skyddsåtgärder

• Nödfallsåtgärder

• Kunskap om olika arbetsmetoder.

• Kontrollåtgärder

• Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.

• Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.

• Medicinska kontroller

• Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik.

Kursintyg och omfattning

*  Kursen hålls under 2-4 dagar och efter godkänt i skriftligt prov erhålls ett Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

 

Asbestsanering – Kompletterande Utbildning

Kursen är en kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket.

För vem?
Utbildningen är till för dig som leder eller utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material. Deltagande förutsätter genomgången godkänd kurs Särskild utbildning. Detta skall kunna styrkas genom handlingar i form av exempelvis intyg eller kompetensbevis.

Kursinnehåll

• Utbildningen är en repetition av kunskaper från Särskild utbildning, samt en uppdatering av kunskapsläget.

Kursintyg och omfattning

*  Efter avslutad kurs som pågår under 1 dag, erhålls Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

 

Asbestsanering – Särskild Utbildning, Full Kompetens

Kursen ger de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Kursen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

För vem?
Utbildningen är till för dig som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/asbest-afs-200601-foreskrifter/

Delar av kursinnehåll:

• Kunskap om gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Skyddsåtgärder

• Nödfallsåtgärder

• Kunskap om olika arbetsmetoder.

• Kontrollåtgärder

• Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.

• Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.

• Medicinska kontroller

• Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik.

Kursintyg och omfattning

*  Kursen hålls under 4 dagar och efter godkänt i skriftligt prov erhålls ett Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

error: Alert: Innehållet är skyddat!!