Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U)

BAS-P och BAS-U utses av Byggherren och de har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin helhet på byggarbetsplatsen. Den första januari 2009 fick vi en ny arbetsmiljölag. Lagen skiljer på företag och privatpersoner i vissa fall men har en del gemensamma delar. Förändringarna kom till för att minska på slarvet och förhindra olycksfall, förslitningar.

Denna kurs ger Dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställande av byggprojektet.

Kursens innehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöförordningen
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 1999:3 Byggnads- och Anläggningsarbete
  • AFS 2008:16 Ändringar i Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöplan
  • Föreskrifter om belastningsergonomi, stegar & arbetsbockar, ställningar,asbest,kemiska arbetsmiljörisker, bultpistoler, spikpistoler, buller, vibrationer och kvarts.
  • Föreskrifter om besiktning och användning av lyftanordningar, lyftredskap, maskiner & andra tekniska anordningar
  • Föreskrifter om användning av arbetsutrustning

Efter genomgången kurs erhålls ett intyg som styrker Din kompetens. Diplom samt plastkort

Målgrupp

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS P / BAS U 1 dag riktar sig till platschefer, Projektörer, Konsulter, Kvalitets-, Byggherrar, Byggledare samt egenföretagare,inom el, tele, larm, snickeri, bygg, målning, rör, vvs, golv, kakel, fasad, plåt, ventilation, tak, städ, mark, schakt, gräv, ställning, montage, rivning, sanering, håltagning etc.

error: Alert: Innehållet är skyddat!!