HLR - Hjärtstartare och L-ABC

Varje dag får mer än 10.000 personer ett plötsligt, oväntat hjärtstopp i Sverige. 37 % av alla som drabbas är i arbetsför ålder. Med ett snabbt och riktigt ingripande ökar chansen för överlevnad med två till tre gånger. På denna utbildning får du kunskaper som kan rädda liv. Inga förkunskaper krävs.

HLR

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.
Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt.
Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer.

Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Första hjälpen enligt: L-ABC

De första minuterna är ofta avgörande vid en allvarlig händelse. I väntan på ambulans kan alla göra nytta och varje insats är viktig. Ett snabbt agerande räddar liv. För att snabbt och säkert kunna bedöma vilka åtgärder som skall vidtas när någon skadats eller hastigt insjuknat kan du tillämpa L-ABC metoden.

Mål:

Målet med utbildningen är att du ska få en teoretisk och praktisk kompetens att konstatera ett hjärtstopp, utföra hjärt-lungräddning samt hjälpa en person som drabbats av luftvägsstopp, enligt gällande riktlinjer från HLR-rådet. Du får även en introduktion till hur du använder en halvautomatisk hjärtstartare.

Kursinnehåll:

• Vad händer vid ett hjärtstopp
• Bedömning av medvetande och andning
• Bröstkompressioner och inblåsningar
• Hjärtstartare
• Att använda en halvautomatisk hjärtstartare
• Hjälpa en person som drabbats av luftvägsstopp, ryggslag och buktryck
• Första hjälpen enligt: L-ABC

Pedagogik:

Praktiska övningar, ensam och i par. Teori. Utbildningen sker enligt Svenska HLR rådets riktlinjer och med erfaren instruktör.

Kursintyg och omfattning

Efter avslutad kurs erhålls kompetensbevis (plastkort).

L-ABC är ett svenskt begrepp eller förkortning inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en minnesregel och talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Andningsstillestånd bör till exempel prioriteras före blödning eftersom det är mest akut.

L-ABC står för: L = livsfarligt läge, A = andning, B = blödning & C = chock eller cirkulationssvikt.

error: Alert: Innehållet är skyddat!!