Byggnadsarbetare struntade i fallskydd – Skanska får betala

Skanska Sverige har av förvaltningsrätten i Karlstad dömts att betala 200 000 kronor i sanktionsavgift för att ett fallskydd saknats vid ett av företagets byggen. Detta trots att Skanskas arbetsledning vid upprepade tillfällen uppmanat byggnadsarbetarna att montera fallskyddet.

Enligt förvaltningsrättens dom framgår att ett fallskydd saknades vid gjutningsarbete på en höjd över två meter över marken vid ett av Skanska Sveriges byggarbetsplatser. Det upptäcktes vid en inspektion gjord av Arbetsmiljöverket i januari förra året. Arbetsmiljöverket ville då påföra Skanska en sanktionsavgift på 400 000 kronor.

Skanska bestred kravet på sanktionsavgift och hävdade att byggnadsarbetarna, som vid tillfället utförde gjutningsarbeten, hade tagit bort fallskyddet i strid mot ledningens och företagets instruktioner. Att det gjorts trots ledningen vid flera tillfällen påpekat att det inte fick utföras arbeten utan fallskyddet, samt att man även vid tidigare tillfällen sett till att de blivit monterade. Skanska hävdar vidare, enligt domen, att det är orimligt att arbetsledningen ska behöva ägna så mycket tid till inspektion att de ska kunna upptäcka om en byggnadsarbetare, mot tydliga instruktioner, ändå plötsligt plockar ner ett fallskydd.

Domstolen går delvis på Skanskas linje och sänker därför sanktionsavgiften från 400 000 kronor till 200 000 kronor. Den menar att överträdelsen är allvarlig, men skriver också att utredningen visar att det inte ”funnits några brister vad gäller bolagets allmänna säkerhetskultur”. Den hävdar dock att byggarbetarnas motvilja mot att använda fallskyddet borde ha bemötts av ytterligare åtgärder från Skanskas arbetsledning, för att försäkra sig om att fallskyddet användes.

http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggnadsarbetare-struntade-i-fallskydd-skanska-far-betala-24738#

 

Boknings- och avbokningsregler

Boknings- och avbokningsregler

SAUF (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretagen) vi följer branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.

Vid avbokning 3 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas oss via e-post.

Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Vi fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.

Vi reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

error: Alert: Innehållet är skyddat!!