Boknings- och avbokningsregler

Boknings- och avbokningsregler

SAUF (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretagen) vi följer branschens standardregler vid bokning, överlåtelse och avbokning av öppen kurs.

Deltagare är anmäld så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till oss.

Vid avbokning 3 – 1 veckor före kursstart ska beställaren ersätta oss med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 7 dagar före kursstart ska beställaren ersätta oss med 100% av kursavgiften.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma organisation. Detta skall skriftligt meddelas oss via e-post.

Vi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Vi fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 dagar.

Vi reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

error: Alert: Innehållet är skyddat!!